REDDINGSVOERTUIGEN

Gewichtsverhoging bij brandweerauto’s en ambulances.

Door de inbouw van zware blusapparatuur, een electronische lier of hydraulische reddingapparatuur zijn brandweerauto’s en ambulances snel overladen. Teveel gewicht kan bij deze voertuigen leiden tot een sterk verandert rijgedrag. De gevolgen daarvan kunnen enorm zijn.

EEN HOGERE VEILIGHEID DOOR OPWAARDERING. HET IS EENVOUDIG EN DE KOSTEN BLIJVEN BEPERKT.

WDT services kan veel voertuigen opwaarderen. Laat u door ons adviseren welk voertuig voor uw toepassing de beste mogelijkheden biedt.