E-BIKES

Voor een fietsenfabrikant of importeur zijn de snel veranderende regels op het gebied van wetgeving, certificering en homologatie erg lastig om bij te houden. Aan welke standaard moet een door u op de markt gebrachte e-bike (EPAC)* of een ander licht elektrisch voertuig (LEV)** voldoen? Mag u volgens een zelf certificeringsproces  een fiets op de markt brengen of dient dit door een geaccrediteerde  instantie te worden gecertificeerd? Deze regels kunnen per gebruikersmarkt ook nog eens flink verschillen.

WDT-Services heeft de kennis van de regels en van de technologie. Wij maken de regels transparant en inzichtelijk, zodat de gevraagde goedkeuringen snel en efficiënt kunnen worden aangevraagd. Wij testen en ondersteunen bij het opstellen van uw technische dossiers welke nodig zijn voor uw CE-verklaring. Dit doen we door compliance met geldende normen en regels aan te tonen.

In Europa is EN 15194 de standaard voor een elektrische fiets met trapondersteuning. Hierin worden de veiligheidseisen, duurzaamheid van het elektrisch systeem en testmethoden gespecificeerd waaraan een e-bike moet voldoen.  Ook wordt in deze norm beschreven dat een e-bike aan bepaalde prestatiecriteria moet voldoen, zoals bekrachtigingsniveaus, snelheidsbeperking en een schatting van het bereik. Het is in een groot deel van Europa (nog) niet verplicht om aan deze norm te voldoen, maar door compliance aan te tonen voldoet de e-bike in ieder geval aan de minimum gestelde technische vereisten. In Frankrijk en Groot-Brittannië is naleving van deze norm zelfs verplicht.

Wanneer wordt aangegeven dat een e-bike voldoet aan de EN 15194 norm dan betekent dit dat deze ook voldoet aan de norm voor de mechanische onderdelen die vastgelegd is in de norm volgens ISO 4210. In de Verenigde Staten kent men weer andere normen. De vereisten aan het elektrisch systeem van een LEV** zijn daar bijvoorbeeld in UL 2849 vastgelegd.

Als U ook door de bomen het bos niet meer ziet en onzeker bent door de snel veranderende regels op het gebied van certificering en homologatie, vraag ons vrijblijvend naar de mogelijkheden.

*   EPAC= Electrically Power Assisted Cycles

** LEV= Light Electric Vehicle