PRIVACY STATEMENT


Persoonsgegevens

De website van WDT Services is gratis te bezoeken. In een aantal gevallen zal om uw persoonlijke gegevens (NAW) worden verzocht om dienstverlening op maat te kunnen verzorgen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij als factuuradres en/of voor statistische doeleinden. Als u wilt dat wij uw gegevens uit onze database verwijderen zullen wij dit respecteren.

In log-files

Momenteel wordt er geen informatie verzameld in log-files. WDT Services behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. WDT Services kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van WDT Services nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Gebruik van cookies

WDT Services kan gebruik maken van ‘cookies’, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om de performance van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van onze website garanderen.

Niets van deze site mag zonder toestemming van WDT Services worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van WDT Services wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.